Debitorstyring

  • Fakturering
  • Kontoudtog
  • Rente- og gebyrtilskrivning
  • Rykkerskrivelser
  • Indbetalinger
  • Saldolister
Jeg kan varetage hele debitorstyringen, eller dele af den. Professionel debitorstyring sikrer, at der altid er styr på, hvilke beløb virksomheden har til gode og hos hvem. Det giver mulighed for at rykke debitorerne med det samme, når tilgodehavender er forfaldne til betaling. Det giver ikke alene en bedre likviditet, men minimerer samtidig risikoen for tab.

Desuden kan det være vanskeligt for virksomheden at bevare en god kunderelation, hvis samme person som sælger, skal lægge det fornødne pres på kunden i forbindelse med rykkerproceduren.

Klinkby Regnskab ApS · Kochsvej 4 · 9800 Hjørring · Tlf. 3023 3486