Finansbogholderi

  • Daglig bogføring
  • Afstemning af kasse og bank
  • Måneds-/kvartalsrapportering
  • Momsadministration
Den løbende bogføring er en helt central forudsætning for at drive en sund virksomhed uanset virksomhedens størrelse.

Løbende bogføring er et effektivt styringsværktøj, som gør dig i stand til at træffe de rigtige beslutninger, og som styrker virksomheden.

Jeg kan tilbyde ugentlig, månedlig eller kvartalsvis bogføring. Arbejdet kan udføres på virksomhedens adresse eller fra eget kontor.

Klinkby Regnskab ApS · Kochsvej 4 · 9800 Hjørring · Tlf. 3023 3486